Hipokloröz Asit Nedir?

0
1897
Görüntüleme

Contents

HOCl Nedir? Ne İşe Yarar?

HOCl, hafif bir narenciye suyu kuvvetinde, zayıf bir asit olan Hipokloröz Asit’in bilimsel formülüdür. HOCl, bakteri ve virüslere karşı savaşmak, vücudu korumak ve iyileştirmek için tüm memelilerde beyaz kan hücreleri tarafından doğal olarak üretilir.

HOCl, istilacı bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan kuvvetli bir oksidandır. 1970’lerde tuzlu su çözeltisinden elektrik geçirilerek ilk HOCl üretildi. HOCl, CORONA VİRÜS de dahil olmak üzere, Tüberküloz, Lejyonella, H1N1 (domuz gribi), M. Chelonea, Poliovirus, HIV, Aureus, E. Coli, Candida Albicans, Enterococcus Faecalis, P Aeruginosa gibi patojenlere karşı etkili, canlıda kullanılabilen tek dezenfektandır. Çünkü HOCL insan vücudunun savunma sisteminin, bakteri ve virüslere karşı kendinin üretmiş olduğu, doğadaki patojen mikroorganizmalara karşı en etkin maddedir.
Vücudumuzda bulunan akyuvar adı verilen hücreler, bakteri ve virüslere karşı mücadele ederken Hipokloröz Asit (HOCl) adı verilen fizyolojik bir madde üretir. Bu madde doğada bilinen en geniş ve etkili spektrumu olan biosittir. Zayıf asidik özelliği sayesinde tahriş edici özelliği ve sağlığa zararı yoktur. Dolayısıyla doğada bilinen en iyi antiviral ve antibakteriyel dezenfektandır ve insan vücudu bilinen en iyi dezenfektanı üretmektedir.

İnsan vücudu herhangi bir mikrobiyal saldırıya maruz kaldığında 1 Nötrofilin 0,1 Um bu asitten üretir ve bu miktar 1 dakika içerisinde 15 000 000 kolibasiliyi öldürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

HOCl nasıl elde edilir?

ECA, İngilizce’de ELECTRO CHEMICAL ACTIVATION ’un kısaltmasıdır.

Tuzlu suyun elektro-kimyasal aktivasyonundan (ECA) HOCl üretimi 1970’lerde geliştirilmiştir.

ECA yalnızca tuz ve suyun, elektrokimyasal hücrede elektrolizi ile % 100 doğada çözünebilen, dezenfektan olan Hipokloröz Asit (HOCL) veya diğer adı ile süper okside su üretmeye yarayan patentli bir teknolojidir.

Katot tarafında toplanan maddelere Katolit (Catholyte), anot tarafında toplanan maddelere Anolit (Anolyte) adı verilir. Anolit solüsyonu ağırlıklı su ve Hipokloröz Asitten oluşmaktadır.

HOCL, NEDEN DİĞER DEZENFEKTANLARA GÖRE PATOJENLERİ ÖLDÜRMEDE DAHA ETKİLİDİR?

Hipokloröz Asit ve Sodyum Hipoklorit (çamaşır suyu) karşılaştırması:

Hipoklorit iyonu negatif elektrik yükü taşırken Hipokloröz nötr elektrik yüküne sahiptir. Hipokloröz çok hızlı bir biçimde hareket eder ve saniyeler içinde parazitleri oksitler, hipoklorit iyonun da bunu yapabilmek için yarım saat beklemek gerekir.

Mikrop yüzeyleri, negatif yüklü hipoklorit iyonunun mikrop yüzeylerine itilmesine yol açan negatif bir elektrik yükü taşır ve bu da hipoklorit iyonunun mikropları öldürmede daha az etkili olmasını sağlamaktadır. Hipokloroz asitin nötr elektrik yüküne sahip olması, mikropları çevreleyen koruyucu bariyerlere daha etkili bir biçimde nüfuz etmesini sağlar.

İki bileşiğin oranı, suyun bağıl asiditesi (pH) ile belirlenir.Yapılan pek çok bilimsel yayın HOCl’nin insan üstünde uygulamasında en uygun pH seviyesinin 6.2 olduğunu göstermiştir.
Hipokloroz Asit kuvvetli bir oksitleyicidir ve mikrobiyal patojenlerin öldürülmesinde Sodyum Hipokloritten (çamaşır suyu) 100 kat daha etkili olduğu pek çok bilimsel yayınla ispatlanmıştır.

Hipokloröz asit doğal olarak tüm memelilerin beyaz kan hücreleri tarafından üretilir. Oksidasyon ve klorlama yolu ile patojenleri öldüren bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar.
Hipokloroz asit insan vücudunun bakteri ve virüslere karşı üretmiş olduğu fizyolojik bir moleküldür. Bu molekül, negatif yüklü hipokloritten (OCl-) farklı olarak nötr olarak yüklüdür yani yüksüzdür, bu bakımından benzersizdir. Peki bu neden önemlidir?

Dezenfektanlar ve mikrobiyal patojenler mıknatıslara benzer şekilde birbirleriyle etkileşirler. Negatif yüklü iki mıknatısı bir araya getirirseniz, birbirlerini iterler. Bakteriler ve hipoklorit hem negatif yüklüdür hem de birbirini iten negatif yüklü iki mıknatıs gibi davranırlar. Hipokloröz (HOCl) nötr olarak yüklüdür ve parazitler tarafından itilmez. HOCl, parazitlerin duvarlarına kolayca nüfuz eder ve kuvvetli oksidasyon potansiyeli ile bakteri ve viruslerin hücre zarını parçalayarak yok eder.

PH NEDEN ÖNEMLİDİR?

Serbest bulunan bir klor(FAC) molekülü bağlı olmayan bir moleküldür. Üç serbest klor formu vardır: klor gazı, Hipokloröz Asit ve hipoklorit. 25°C’ lik sabit bir sıcaklık varsayıldığında, pH 3’ün altında olduğunda serbest klor çözeltide klor gazı olarak bulunacaktır. PH 7.5’in üstünde olduğunda, serbest klorün %50’den fazlası hipokhorit (OCl-) olacaktır ve pH 11’e yükseldikçe ortamda bulunan serbest klorün hepsi hipoklorite donüşecektir. PH 3 ve pH 7.5 arasında serbest klor çözeltisi hipokloröz asit (HOCl) baskın olacaktır.

En ideal pH 6.2 dir. Burada hemen hemen aktif dezenfektan görevi gören moleküllerinin tamamı HOCl’dir. İnsan derisinin pH’ı 5,5 dur, ve derinin hemen altında pH 7,0 dir. Derimiz, bakteri ve virüslere karşı bir kalkan görevi görmesi için pH’ı 5,5 dur, yani hafif asidiktir.

Kullanılan ALKOL bazlı dezenfektanlar, çok sık kullanılırlarsa deride çatlaklar oluştururlar ve bu çatlaklar bakteri ve virüsler için yeni vücuda giriş yolu açarlar. Bundan dolayı alkol bazlı dezenfektanları kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.