Baş Dönmesi (Vertigo Hastalığı)

0
675
Görüntüleme

Vertigo; Latince “dönmek” fiilinden gelir ve denge sisteminde yaşanan bir sorun sebebiyle meydana gelen baş dönmesidir. Vertigo’yu hastalar, etrafın kendi çevresinde ya da kendinin etraftakilerin çevresinde dönmesi olarak tarif ederler. Eğer dönme olmadan, yalnızca bir sersemlik var ise, bunu Vertigo’dan çok dizziness (sersemlik) olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.

Vertigo, hastaların günlük aktivitelerini kabusa çevirebilecek, hastayı yatağa düşürüp gözlerini dahi açamayacağı ağrılar yaşatabilecek kadar şiddetli olabileceği gibi yalnızca ara sıra bir kayma hissine ve bir göz kararmasına da neden olabilen bir rahatsızlıktır.

Vertigo, teşhisi en zor rahatsızlıklardan birisidir. Konu üzerine profesyonelleşmiş bir ekip ve teşhis metotları kullanılmadıkça hastalık tam olarak saptanamaz.

Vertigo tanısında kullanılan bazı yöntemler şunlardır:

Saf Ses Odyometri
Kafatası röntgeni
Tomografi
VNG eşliğinde Bitermal Kalorik Test
VEMP
Postürografi

Vertigo’nun tedavisinde ise:

İlaç tedavisi, Semont, Epley ve Log Roll (barbekü) manevrası tedavisinin yanında cerrahi tedaviler de uygulanır.

Vertigo’ya sebep olan hastalıklar nelerdir?

Vertigo, oluşma kaynağına göre Periferal ve Santral Vertigo olarak ikiye ayrılır.

1. Periferal Vertigo

Periferal Vertigo’nun sebebi, iç kulak ya da vestibüler organlarda meydana gelen bozukluktur.

İç kulak kaynaklı Vertigo’nun en önemli sebepleri şu hastalıklardır:

Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)
Meniere Hastalığı
Vestibuler Nörit
Kulakta Perilenf Fistülü
Vestibüler sinirden kaynaklanan sebepler ise:

Menenjit
Sifiliz
Viral (Kabakulak)
Tümör (Akustik Nörinom, Menenjiom)
İç kulağı etkileyen soğuk ve travma gibi durumlar ve bazı antibiyotik türleri de bu tür Vertigo’ya neden olabilir.

2. Santral Vertigo

Santral Vertigo ise beyinde bulunan denge merkezlerindeki sorundan kaynaklanır. Duruma; konuşma bozuklukları, çift görme, yutma bozukluğu gibi bulgular eşlik eder. Şiddetli denge bozukluğu sık görülür. Santral Vertigo’nun en sık görülen sebepleri migrene bağlı Vertigo, Multiple Skleroz (MS), otoimmun iç kulak hastalığı ve beyin damar hastalıklarıdır.

Vertigo tanısı nasıl konur?

Vertigo tanısında, hastalık öyküsü son derece önemlidir. Vertigo; bir hastalık değil, hastalık belirtisi olduğundan doktorunuz yaşamakta olduğunuz baş dönmesinin özelliğine göre size tanı koyacaktır.

Vertigo tanısı için:

Denge sistemimiz, birkaç farklı sistem tarafından denetlendiğinden kapsamlı bir muayene gerektirir ve tetkik gerektirir. Hasta, evvela KBB ve nöroloji profesyonelleri tarafından muayene edilmeli; muayene, gerekirse göz, dahiliye ve fizik tedavi profesyonelleri tarafından desteklenmelidir.

Rahatsızlığa teşhis koymada izlenecek yöntemler çeşitlilik gösterebilmektedir. Doktorunuz, baş dönmenizi tarif etmenizi isteyecektir. Bunun bir göz kararması mı yoksa bir hareket hissi mi olduğunu, ne kadar sürdüğünü, işitme kaybı, mide bulantısı olup olmadığını soracaktır. Hangi durumların baş dönmesi oluşturmuş olduğu da sorulabilir. Genel durumunuz, ilaç alıp almadığınız, kafa travması, son dönemde geçirilmiş bir enfeksiyon ile kulağınız ve sinir sisteminizle ilgili pek çok soruya yanıt vermek durumunda olabilirsiniz. Doktorunuz, kapsamlı muayenenizi gerçekleştirdikten sonra sinir sistemi ile ilgili bazı testler yapacaktır.

Vertigo tanısı

İç kulak; hem işitme, hem de dengeyle alakalı olduğu için dengedeki bir problem, işitmeyi olumsuz yönde etkileyebilir veya işitme deki bir rahatsızlık denge problemlerine yol açabilir. Bu sebeple doktorunuz, işitme testinin yapılmasını talep edebilir.

Bazı durumlarda kafatasınızın röntgenini, tomografisini ya da manyetik rezonans ile görüntülenmesini ya da iç kulağınızı uyarmak için kullanılan sıcak ya da soğuk sudan sonra göz hareketlerinizi izleyecek bir test (Elektronistagmografi – ENG) isteyebilir. Bazı durumlarda da kalbinizin değerlendirilmesini ya da bazı kan testlerini önerebilir. Her hasta için her test gerekmemektedir. Doktorunuzun kararı hangi testlerin gerekli olduğunu belirleyecektir. Benzer olarak, tavsiye edilen tedavi de konulan teşhis ile ilişkili olacaktır.

Vertigo nasıl tedavi edilir?

Hastaya Vertigo teşhisi konulduktan sonra sebebe yönelik özel tedavi planlanmalıdır. Vertigo tedavisinde KBB, nöroloji, dahiliye, fizik tedavi değerlendirmeleri gerekebilir. Önerilen tedavi, konulan teşhis ile ilişkili olacaktır. Yılda en az bir kez kontrol muayenesinin yapılması ve ilaçların düzenli kullanımı önerilmektedir.

Tedavi, doktorunuzun muayene sırasında yaptıracağı basit bazı hareketlerden, cerrahi tedaviye uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar.