Anksiyete Ve Uykusuzluk Tedavisinde Aşırı İlaç Kullanımı

0
577
Görüntüleme

Benzodiazepinler ve zopiklon ilaçlar uykusuzluk ya da anksiyete tedavisinde sıklıkla kullanılıyor. Yalnızca kısa süreli kullanım için önerilmesine ve genelde farmakolojik olmayan tedavi stratejilerinin ikinci basamağı olmasına karşın, bazı ülkelerde yüksek hacimlerde reçete edilmeye devam etmektedir. Bu ilaçların uzun vadeli kullanımı bağımlılık, artan düşme riski, olumsuz bilişsel etkiler ve artan motorlu araç kazası riski ile ilişkilidir.

Zopiklon, en çok dağıtılan ve finanse edilen hipnotik ilaçtır. Ekim 2019’dan Eylül 2020’ye kadar 12 ayda zopiklon dağıtan kişi sayısı, herhangi bir benzodiazepin dağıtan toplam insan sayısından daha fazladır. Birçok hastaya büyük miktarlarda zopiklon reçete edilmektedir: zopiklon verilen kişilerin beşte biri Ekim 2019’dan Eylül 2020’ye kadar 12 ayda 180 ya da daha fazla tablet almıştır.

Benzodiazepinler ya da zopiklon, yalnızca tedavinin yararlarının risklerden daha ağır bastığı durumlar için kısa süreli olarak reçete edilmelidir ve kullanımın düzenli şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Uykusuzluk için tercih edilen birinci basamak tedavi farmakolojik olmayan yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar zopiklon ve benzodiazepinler dahil hipnotik ilaçlar kısa vadeli fayda sağlayabilir, ancak özellikle yaşlılarda ya da kırılganlığı olanlarda bir dizi yan etkiyle ilişkilidir. Anksiyete tedavisi için benzodiazepinlere rutin şekilde başlanmamalıdır.

Benzodiazepinler ve Zopiklon Kullanımı

Benzodiazepinler, benzodiazepin benzeri hipnotikler * ve anksiyolitikler, kullanılacak olan ilaca ve formülasyona bağlı şekilde sedasyon, uyuşukluk, gevşeme ve bozulmuş hafıza oluşumuna sebep olan ilaçlardır. Benzodiazepin benzeri hipnotikler, isimlendirmelerindeki alliterasyon (zopiklon, zolpidem, zaleplon) ve hipnotik olarak endikasyon sebebiyle sıklıkla z-ilaçları olarak adlandırılır. Zopiklon, Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerde bulunan tek z ilacıdır. Benzodiazepinler, Sınıf C kontrollü ilaçlardır; zopiklon kontrollü bir ilaç değildir.

Benzodiazepin reseptör agonistleri (BZRA’lar) olarak da isimlendirilir
Yeni Zelanda gibi ülkelerde dağıtım verilerinin analizi, çok sayıda hastaya büyük miktarlarda benzodiazepin ve zopiklon (herhangi bir endikasyon için) reçete edildiğini göstermektedir. Bu ilaçların depolanması, paylaşılması ve hatta satılması yerine reçete edilen hastalar tarafından ne oranda kullanıldığı belirsizdir.

Uykusuzluk Tedavisi: Zopiklon ve Temazepam

Ekim 2019’dan Eylül 2020’ye kadar olan 12 ayda, hastaların yarısından fazlasına dört haftalık bir kurs için gerekenden daha fazla zopiklon ya da temazepam verildi.Hastalar uykusuzluğun tedavisi için yalnızca kısa süreli zopiklon ya da benzodiazepin almalıdır, ancak diğer bir kısa kür denenmeden önce uygun ilaçsız süreye ilişkin net bir klinik kılavuz yoktur. Bir senede büyük miktarda tablet dağıtan hastalar, bunları sene boyunca gerekli olduğu gibi daimi olarak ya da birkaç kısa kurs sürecinde alıyor olabilirler.

• Klonazepam, epilepsi tedavisi için onaylanmış endikasyonu olduğundan bu tabloya dahil edilmemiştir. Bununla beraber, pratikte bazı klinisyenler anksiyeteyi tedavi etmek için klonazepam kullanır. Uzun etkili bir benzodiazepindir; NZF, anksiyetede kullanılmak üzere bir doz listelemez.

• Yarı ömür tanımları (kısa): 12 saatten az, orta: 12-24 saat, uzun:> 24 saat. Yaşlı ya da zayıf hastalarda ya da böbrek yetmezliği olanlarda yarı ömür muhtemelen daha uzundur. Daha yaşlı ya da güçsüz hastalarda uzun yarı ömürlü benzodiazepinlerin kullanımı önerilmemektedir.

• Daha yaşlı hastalar ya da böbrek yetmezliği gibi komorbiditeleri olanlarda, genelde normal yetişkin dozunun yarısı olarak tavsiye edilen daha düşük dozlar gerekebilir.

• Nitrazepam (uykusuzluk için endikedir) ve oksazepam (anksiyete ve akut alkol yoksunluğu için endikedir) kesilmiştir ve sınırlı bulunabilirliğe sahip olabilir

• NZF, on günden fazla olmayan bir tedavi süresi önermektedir.

Uykusuzluk Tedavisi İçin

Benzodiazepinler ve zopiklon tercih edilen tedavi alternatifleri değildir, çünkü:
• Bilişsel-davranışçı yaklaşımlar (söz gelimi uyku hijyeni ve uyku kısıtlaması) yüksek seviyede etkilidir, iyi bir kanıt temeli ile desteklenir ve uzun sürede daha iyi neticeler elde eder. Bununla beraber, bu faydaların “hızlı bir düzeltme” peşinde olan hastalara iletilmesi zor olabilir.
• Benzodiazepinler ve zopiklon yaklaşımlar bilişsel davranış ile elde uyku eşdeğer süresi ile karşılaştırıldığında genel uyku niteliğini düşürür yavaş dalga uykusu harcanan zaman daha düşük bir miktarı ile alter uyku mimarisinde bilinmektedir.

Diğer müdahaleler başarısız olduğu için bir hipnotik düşünülüyorsa, kısa etkili bir preparat seçilmeli (örn. Zopiklon, temazepam ya da triazolam) ve kısa bir zaman için en düşük etkili dozda (örn. Tercihen beş ila on gün, ancak dört haftaya kadar kullanılabilir . Uyku hijyeni gibi farmakolojik olmayan stratejiler de sürdürülmelidir.

Hipnotiklerin Yan Etkileri

Benzodiazepinler ve zopiklon, aşağıdakiler dahil bir dizi yan etkiye neden olabilir:
• Baş dönmesi
• Kas Güçsüzlüğü
• Biliş üstündeki etkiler
• Bağımlılık
• Artan demans riski ve muhtemel artan Alzheimer hastalığı riski
• Uyku otomatizması (z-ilaçlar durumunda), hala uyurken ya da uyku benzeri bir durumda yemek yeme ve hatta araba kullanma dahil
• Azaltılmış libido
Bu olumsuz etkiler, düşme ve motorlu araç kazaları riskinin çoğalması gibi olumsuz klinik sonuçlara yol açabilir. Benzodiazepinlerin bilişsel işlev üstündeki yan etkileri, ilaç kesildikten sonra bile devam ediyor gibi görünmektedir.
Benzodiazepinlerin ya da zopiklonun opioidler, alkol, trisiklik antidepresanlar ve bupropiyon ile beraber kullanılması, sedasyon ve solunum depresyonu gibi yan etki riskini artırır, bu da özellikle yaşlılarda düşme riskini ve ölümcül aşırı dozu artırır. Benzodiazepinler ya da zopiklon ve opioidler ya da alkol kullanımıyla ilişkili diğer rizikolar arasında yargılama eksikliği, cinsel önleme ve suç faaliyeti yer alır.
Daha yaşlı ya da zayıf hastalar, ilaçların vücutlarından daha az klirensine sahiptir ve normal yetişkin dozunun yarısı gibi yan etkileri en aza düşürmek için muhtemelen daha düşük bir benzodiazepin ya da zopiklon dozuna ihtiyaç duyarlar. Ertesi gün uyuşukluk ile düşme riskinin çoğalması sebebiyle uzun yarılanma ömrüne sahip benzodiazepinlerden kaçınılmalıdır. Hem yarı ömrü uzun hem de aktif metabolitleri olan diazepam ile özel dikkat gösterilmelidir.