14 Şubat Sevgililer Günü Neden Kutlanır?

0
383
Görüntüleme

Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan 14 Sevgililer Günü, her senenin 14 Şubat günü pek çok ülkede kutlanan özel olarak kutlanan bir gündür. 14 Şubat günü esasında Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (İngilizce: St. Valentine’s Day) olarak bilinir.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi ya da sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, bütün dünyada 1 milyar dolayında kart gönderilmektedir. Bunun beraberinde hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

Dünyada sevgililer gününü kutlamayan ülkeler;
Suudi Arabistan’da  sevgililer günü kutlamasında kullanılacak olan ürünlerin satışı yasaklanmıştır. Özbekistan,Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan Sevgililer gününü kutlamayan ülkelerdir.

Tarihçesine bakacak olursak Şubat ayı bereket festivalleri

Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera’nın kutsal evliliğine adanmıştı.

Antik Roma’da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus’un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus’un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus’u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaşmış oldukları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.

Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat’ta genç erkeklerin genç kızların isimleri yazılı olduğu kura çekerek bayram boyunca ‘çift’ olma alışkanlığı vardı. 469’da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak yalnızca kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimlerini yazılıydı.

Valentine Nedir?

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi’ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre yalnızca bir efsanedir. Valentine’nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 senesinde Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

1969 senesinde kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

Sevgililer Günü Orta Çağda Nasıl kutlanırdı?

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı öncelikle 14. Yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa’da ve İngiltere’de 14 Şubat alışılmış olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.

Hristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. Yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir:

Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine “Valentine’ninden” imzalı bir aşk notu vermişti.

Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmiştir.

Sevgililer Günü Günümüzde Nasıl Kutlanıyor?

14 Şubat, 1800 senelerde Amerikalı Esther Howland’ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal neticesi olarak olayın ticari yönü çok fazla önemli hale gelmiş, sevgililer günü bütün dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

14 Şubat Sevgililer Günü Adetleri

Sevgililer günündeki en yaygın uygulama eşe veya sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. kaleme alınır.

Özellikle batı medeniyetlerinde, sevgilisi olmayanlar hoşlandıkları kişilere kart gönderir. Alıcı kişi, içinde genelde “Sevgilim olur musun?” yazan bu imzasız kartın kimden geldiğini bulmaya çalışır.

Sevgililer gününde hemen herkes sevgililerine ya da eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir.

Sevgililer Gününü çiftler genelde baş başa geçirirler. Baş başa gidilen romantik bir yemek veya evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalardandır.

Çiftler, Sevgililer Günü’nün gecesinin de özel olması için çaba gösterirler. Kimi çiftler, günümüze has, cinselliği ön plana çıkarıcı giysiler ve iç çamaşırları alırlar. En çok tercih edilen renk, tutkuyu sembolize eden kırmızıdır.

Bunların beraberinde, Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür.